Obraz z ostatniej ćwierci XVIII wieku.  Znajduje się w Muzeum Historycznym we Lwowie. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.