Fotografia Meletiusa Dutkiewicza  wykonana w latach 70-ych XIX wieku w  Warszawie.  Obecnie własność Polskiej Akademii Nauk. Znajduje się w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.