Obraz olejny nieznanego malarza polskiego datowny na lata 1750-1763.