Obraz olejny z 1881 roku. Kopia siedemnastowiecznego portretu Daniela Schultza.