Obraz olejny na płótnie z około 1610 roku. Znajduje się w Galerii Uffizi we Florencji. 

Żródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons (web Gallery of Art).