Obraz olejny z lat 1579-1587 z kolekcji Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.