Obraz olejny na płótnie z 1677 roku. Znajduje się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Maius. 

Źródło kopii cyfrowej: www.maius.uj.edu.pl