Obraz olejny z 1684 roku, znajdujący się w kolekcji Muzeum Pałacu Krola Jana III w Wilanowie.