Obraz olejny z XVII wieku. Znajduje się w Muzeum Narodowym Republiki Białorusi w Mińsku.  

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.