Cynkografia według wzoru Nowosielskiego wydana w Warszawie w 1843 roku w Cynkografii Banku Polskiego.