Obraz olejny z 1810 roku. Znajduje się w Litewskim Muzeum Narodowym w Wilnie. 

Żródło kopii cyfrowej:  http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Oleszkiewicz/Index.htm.