Miedzioryt z 1653 roku.  Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku.  (Numer inwentarza: MNG/SD/2180/G.) 

Żródło: Muzeum Narodowe w Gdańsku.