Litografia wydana około 1850 roku nakładem Litografii "Czasu".