Olejny obraz z 1894 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.