Obraz olejny z XVII wieku, znajdujący się w rękach prywatnych. Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons (christies.com).