Olejny obraz namalowany przez Henryka Rodakowskiego w 1863 roku.