Obraz olejny z 1875 roku. 

Żródło kopii cyfrowej: http://mnk.pl/images/upload/wystawy/czasowe/2015/Krycinski/krycinksi_700_detail.jpg