Obraz olejny nieznanego autora z lat 1680-ych, znajdujący się Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku. 

Żródło kopii cyfrowej; artmuseum.by.