Ilustracja z książki Władysława Bukowińskiego "Poeta melodii i głębin i poetka idei : z portretami Asnyka i Konopnickiej i dodatkiem kilku ich utworów", wydanej w 1909 roku w Warszawie przez Wydawnictwo Sfinksa.