Obraz olejny z 1740 roku.  Znajduje się w Muzeum w Luwrze. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.