Obraz olejny z około 1650 roku z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Mathiasrex Maciej Szczepańczyk).