Obraz olejny z 1795 roku ze zbiorów Muzeum Czartoryskich w Puławach. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.