Obraz olejny z około 1693 roku z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. ( http://www.wilanow-palac.pl/image.php/1517/44_marek_matczynski.jpg)