Fotografia wykonana przez Wandę Chicińską w 1867 roku lub później.