Drzeworyt według wzoru Franciszka Tagazzo, opublikowany w 1868 roku w piśmie "Kłosy", nr 176 s. 253.