Fotografia z około 1860 roku według ryciny Antoniego Oleszczyńskiego.