Odbitka graficzna z lat 1747-1758, wykonana w Drukarnii Radziwiłłowskiej w Nieświeżu.