Miedzioryt z 1686 roku.   Rycina na odwrocie karty tytułowej publikacji A.W.A.M. Małachowskiego  "Kwitnąca po śmierci S.P.JW.J.P.P. Michała Kazimierza Paca Woiewody Wileńskiego, Hetmana W.X.L. pamięć przy dorocznych Exequiach w Kolegiacie ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła (...) na Antokolu Wileńskim ..." .