Obraz z około 1709 roku z kolekcji księcia Macieja Radziwiłła.