Rycina z publikacji "Galerja Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich / opisana historycznie przez Edwarda Kotłubaja; z drzeworytami Michała Starkmana", wydanej w 1857 roku w Wilnie w  Druk. A. Marcinkowskiego.

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.