Obraz olejny sprzed 1837 roku,  znajdujący się w Żmudzkim Muzeum "Alka". 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia  Commons.