Obraz olejny z lat 1805-1806, znajdujący się w Narodowym Muzeum Litwy. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.