Olejny obraz z około 1670 roku nieznanego malarza.  Obecnie znajduje się w Lwowskiej Galerii Sztuki. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikipedia.