Olejny obraz namalowany po 1669 roku przez nieznanego malarza polskiego.