Fotogrfia litografii wykonanej w latach 1857-1860 przez Władysława Walkiewicza według rysunku Aleksandra Lessera.