Portret z Sali Mieszczańskiej w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu.   Artysta nieznany.