Portret Mikołaja Reja z Nagłowic (autor: Piotr Feliks Wroński)