Obraz olejny z lat 1733-1737 nieznanego malarza polskiego, częściowo zalepiony bibułką.   Jest to jeden z dwóch obrazów  "Sierotki" znajdujących się w  zespole 165 wizerunków Radziwiłłów namalowanego na zlecenie Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, które do 1939 roku znajdowały się w Nieświeżu . Po II wojnie 62 obrazy  z tego cyklu zostały rewindykowane z ZSRR i  trafiły do MNW.  Mikołaj VIII Krzysztof Radziwiłł ukazany został tu w czarnym stroju przypominającym strój duchownego z orderem Grobu Świętego zawieszonym na łańcuchu na szyi, otrzymanym  podczas pielgrzymki do Grobu Świętego.