Reprodukcja fotografii Bronisława Wilkoszewskiego wykonanej w 1886 roku.