Obraz znajduje się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu. Przekazany jej został przez syna patrona pana Marka Kobielę.

Kopię cyfrową przekazał IPSB dyrektor szkoły Marek Kicka.