Olejny obraz namalowany przez Henryka Rodakowskiego w 1850 roku.