Fotografia wykonana we Lwowie zapewne nie wcześniej jak w 1882 roku.