Olejny obraz z 1900 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.