Obraz z XVIII wieku. Znajduje się w Muzeum Historycznym we Lwowie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.