Grafika z lat 1860-1862. 

Źródło kopii cyfrowej; Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. E 12 614.