Portret anonimowego autora z XVI wieku, znajdujący się w kolekcji Jak Amran w Istambule. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.