Obraz olejny z 1906 roku z kolekcji w Pałacu w Rogalinie.  Własność Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.  (http://rogalin.mnp.art.pl/wirtualne-muzeum/malarstwo/portret-rozy-raczynskiej