Rysunek węglem na papierze z 1929 roku. Znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. 

Źródło kopii cyfrowej: http://artyzm.com/obraz.php?id=10738.