Litografia opublikowana w książce Ż. Pauli, "Starożytności galicyjskie", wydanej we Lwowie w latach 1838-1840..