Drzeworyt z pierwszej połowy XIX wieku według wzoru Franciszka Tegazzo.